مرز استفراغ گرمازدگی کودکان والدین

مرز: استفراغ گرمازدگی کودکان والدین میکروب نوزادان میکروب تشنج

گت بلاگز اخبار پزشکی امکان ترمیم جهش در جنین انسان فراهم می شود

متخصصان ژنتیک توانستند جهت نخستین بار جنین انسان را اصلاح کرده و جهش عامل بروز بیماری خطرناک قلبی را از بین ببرند. 

امکان ترمیم جهش در جنین انسان فراهم می شود

امکان ترمیم جهش در جنین انسان فراهم می شود

عبارات مهم : ژنتیک

متخصصان ژنتیک توانستند جهت نخستین بار جنین انسان را اصلاح کرده و جهش عامل بروز بیماری خطرناک قلبی را از بین ببرند.

به گزارش مهر، به گفته محققان دانشگاه اورگن آمریکا، این نخستین مطالعه است که اثبات می کند تکنیک ویرایش ژن می تواند در جنین انسان جهت تبدیل ژن های جهش یافته به نسخه عادی ارزش استفاده شود.

امکان ترمیم جهش در جنین انسان فراهم می شود

این شیوه تازه جهش ژنتیکی را در جنین انسان که موجب کاردیومیوپاتی هیپرتروفی، مسئله ارثی که با ضخیم شدن غیرعادی عضله قلب همراه هست، ردیابی می کند.

این جهش به شکل موفقیت آمیزی در ۷۲ درصد از ۱۸ جنینی که در محیط آزمایشگاه با استفاده از اسپرم گیرنده مرد مبتلا به مسئله ارثی قلبی ایجاد شده است بودند، ترمیم شد.

متخصصان ژنتیک توانستند جهت نخستین بار جنین انسان را اصلاح کرده و جهش عامل بروز بیماری خطرناک قلبی را از بین ببرند. 

دکتر پائولا آماتو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این شیوه ممکن است در مورد سایر بیماری های ژنتیکی از جمله فیبروز کیستیک و سرطان های ناشی از جهش ژن های BRCA نیز موثر باشد.»

وی در ادامه می افزاید: «در صورت اثبات ایمنی، این متد اصلاح ژن جنین می تواند جهت پیشگیری از انتقال بیماری های ژنتیک به نسل های بعدی استفاده شود.»

به گفته محققان احتمال اینکه کودکان دارای والدین بیماری ژنتیکی قلبی از طریق جهش ژنتیکی بیماری را به ارث ببرند ۵۰ درصد است.

امکان ترمیم جهش در جنین انسان فراهم می شود

افراد مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفی در معرض ریسک بالای نارسایی قلبی و فوت ناگهانی قلبی قرار دارند.

تیم تحقیق با استفاده از تکنولوژی برش بخش نشانه در ژن جهش یافته، نسخه جهش یافته ژن MYPBC۳ درون جنین انسان را جدا کردند. محققان متوجه شدند با این کار، فرآیند ترمیم DNA در جنین انسان جهت ترمیم ژن جداشده وارد عمل می شود.

متخصصان ژنتیک توانستند جهت نخستین بار جنین انسان را اصلاح کرده و جهش عامل بروز بیماری خطرناک قلبی را از بین ببرند. 

نتیجه آن است که نسخه های سالم ژن منجر به تولد نوزادی بدون مبتلا شدن به بیماری ارثی می شود.

واژه های کلیدی: ژنتیک | محققان | بیماری | استفاده | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz